MegaCard - Mer än en kortleverantör
MegaCard Nordic strävar aktivt efter att utveckla och tillverka produkter med miljöanpassade och hållbara metoder. Som en del i detta arbete så erbjuder vi tre mer miljövänliga produkter som ett alternativ till traditionella PVC kort.

- Genom att välja något av dessa tre alternativ hjälper du till att minska den fossila koldioxidförbrukningen med 96%!

Våra miljövänliga alternativ

MegaCard Nordic har valt en strategi som bygger på insikten att vi är en del av problemställningen - vilket gör att vi också kan bli en del av lösningen för en hållbar framtid. Det innebär att vi ständigt arbetar för att integrera hållbarhet i vår verksamhets olika delar, samt i de produkter vi tillhandahåller. Vi erbjuder i dagsläget tre fullgoda alternativ till traditionell PVC, utan att tumma på vare sig kvalité eller hållbarhet. Här kan du läsa mer om de olika produkterna och dess egenskaper för att hitta ett alternativ som lämpar sig för just ditt behov.Kalk, ur miljö- och funktionalitetsperspektiv ett bättre alternativ!

Materialet som används för att framställa våra kalkkort heter Nu:Stone. Denna produkt består av en sammansättning av 60% kalk och 40% polypropen. Färgåtergivningen för kalk-kort är både djupare och skarpare jämfört med ett kort i PVC.

Kalkkortet är likvärdigt med ett PVC-kort i durabilitet. Därför lämpar sig detta kort även för lojalitetsprogram där användningen är mer frekvent jämfört med t.ex. ett presentkort.

Denna produkt lämpar sig för lojalitetskort, presentkort, resekort och nyckelkort.Trä, ur miljö- och funktionalitetsperspektiv ett mycket bra alternativ!

Materialet som används för att framställa våra träkort kommer från nordeuropeiska skogar. Detta är alternativet för dig som vill han något extra gällande design och ”look-and-feel”.

Denna produkt lämpar sig till lojalitetskort, presentkort, resekort och nyckelkort.Vi har valt att använda det FSC-märkta materialet Invercote i våra papperskort, som tillverkas av Iggesunds pappersbruk, i Hälsingland. FSC-märket gör att våra kunder kan välja en produkt av papper som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Detta medför kortare transportsträckor, ledtider och snabbare flöden, vilket är positivt för oss och för dig som kund.

Vi vill slå ett extra slag för denna produkt, då den är helt fri från PVC. Det vill säga; MegaCard tillhandahåller kort tillverkat av 100% papper!

Denna produkt lämpar sig absolut bäst för presentkort.Vi går mot ett kontantlöst samhälle med ökad trygghet och smidighet. Men kortbetalningar, bankomatuttag och onlineköp kräver tillförlitliga system - och säkra kort.

Våra kortlösningar innebär stora möjligheter för svenska banker. För bank och finans erbjuder vi bankkort, VISA och MasterCard, med eller utan EMV-chip – alltid med hög flexibilitet och maximal säkerhet.

Tack vare exklusiva samarbetsavtal med ledande företag på olika områden kan vi erbjuda konsulttjänster, utveckling av nya chip-applikationer, spärrservice, hjälp med val av chipleverantör samt att migrera från befintligt till nytt system - som ger lägre kostnader och fler valmöjligheter.

Krav på kundvänligare och lojalare banker innebär en utveckling mot fler och nya applikationer på korten, bland annat i form av belöningar och förmåner som gynnar bankkunderna.

Säkerhetskraven löper som en röd tråd genom design, produktion och distribution av kort. Vår produktionsanläggning i Strängnäs är utformad och byggd i enlighet med de senaste internationella kraven från VISA och Mastercard.

MegaCard levererar en egen lösning av kuvert för PIN-koder med högre säkerhet och ett mer tilltalande utseende än konventionella kuvert. Kuverten kan profileras med valfri logotype och grafisk form.